HỌC KỲ QUÂN ĐỘI - CÁC EM THIẾU NHI QUẬN 7

team building

Buổi lễ chào cờ rất trang nghiêm!

teambuilding

Các em đang học đội hình đội ngũ rất nghiêm túc!

team - building

Lễ duyệt binh của các tiểu đội!

teambuilding

Huấn luyện tác chiến!

team building

Hành quân trong rừng!


Loading ...