Loading ...

CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING

CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING

teambuilding - viet nam teambuilding

Tập trung Warmup!

team building 

team building

team building

hoc ky quan doi

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT TEAMBUILDING

Head office: 137 Mai Van Vinh str, Tan Quy war, dist 7, HCMC

Ha Noi Branch: 455 Vu Tong Phan str, Khuong Dinh war, Thanh Xuan dist, Hanoi city

Hue Branch: 16/131, Tran Phu str, Phuoc Vinh, Hue city

Tel: (028) 3775 3117 - (028) 3775 1217    Fax: (028) 3775 1634

Hotline HCM: 0966 007 681 - Hotline HN: 0935 271 812  - Hotline Hue: 0941 819 285

Email: [email protected] - [email protected] - [email protected] -  [email protected]

Công ty tổ chức Teambuilding – Travel – Event  chuyên nghiệp trên khắp lãnh thổ Việt Nam!

www.lienvietteambuilding.vn