Loading ...

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - 30/4 & 1/5/2016

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - 30/4 & 1/5/2016

CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT TEAMBUILDING                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MST: 0313053497                                                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO

V/v Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, 1/5/2016

Theo thông báo chính thức từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2016 người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày và dịp lễ 30/4, 1/5 sẽ nghỉ liên tục 4 ngày.

Theo các thông báo chính thức đã đưa ra của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo về lịch nghỉ Lễ, Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì lịch nghỉ lễ dịp này được tính như sau:

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày thứ Bảy 16/4/2016 nên người lao động sẽ được nghỉ liên tục thứ bảy, chủ nhật và nghỉ bù vào thứ hai 18/4, tổng cộng nghỉ 3 ngày.

Văn phòng sẽ nghỉ từ ngày 16/4/2016 đến ngày 18/4/2016.

Ngày 19/4/2016 văn phòng làm việc bình thường trở lại.

Ngày 30/4 và 1/5/2016 vào thứ bảy và chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù thứ hai, thứ ba mùng 2 và 3/5 liền kề, tổng cộng nghỉ 4 ngày.

Văn phòng sẽ nghỉ từ ngày 30/4/2016 đến ngày 3/5/2016.

Ngày 4/5/2016 văn phòng làm việc bình thường trở lại.

Do đặc thù của ngành du lịch nên những CBNV phụ trách và được phân công công tác trong dịp lễ thì vẫn tiến hành công tác bình thường & được hưởng những chính sách đãi ngộ theo đúng quy định.

Nơi nhận:                                                                         Thủ trưởng cơ quan

- Các phòng ban công ty                                                               (đã ký)

- CBNV trong công ty

- Lưu hồ sơ                                                                          Nguyễn Tiến Hải