Loading ...

khi nào doanh nghiệp cần đến Teambuilding/ Công ty tổ chức Teambuilding?

khi nào doanh nghiệp cần đến Teambuilding/ Công ty tổ chức Teambuilding?

1.Doanh nghiệp có những cái mới:

- Có phòng/ban/nhóm mới được thành lập, các nhân viên mới làm việc cùng nhau

- Xây dựng sự hiểu biết về công việc một cách tổng thể và qua đó thông cảm được với những đồng nghiệp khác ở các phòng ban chức năng khác nhau, những người mà từ trước đến nay thường có ấn tượng không hoàn toàn đúng về chức năng và nhiệm vụ của nhau, dẫn đến hiệu quả cộng tác chung kém hoặc rất kém

- Có thêm nhân viên mới trong nhóm. Có dự án mới thành lập.

2. Doanh nghiệp có quy mô tổ chức lớn:

- Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, văn phòng rải rác trong và ngoài nước
- Các nhân viên thường xuyên hoạt động riêng lẻ, ít có dịp để gặp nhau. 

3. Doanh nghiệp có nguy cơ phát sinh những vấn đề:

- Cảm thấy có sự mất đoàn kết ở mức độ nhẹ, do hiềm khích cá nhân,…
- Xuất hiện mâu thuẫn giữa các nhân viên trong các cuộc thảo luận, hội họp,…
- Nhân viên có dấu hiệu buồn chán, không muốn làm việc hoặc mất sự phấn khởi
- Tự trọng cá nhân và không muốn hợp tác của một số nhân viên. 

4. Doanh nghiệp có những ý tưởng:

- BGĐ muốn có những ý kiến khách quan của nhân viên các phòng ban về tình hình kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, hoặc muốn truyền đạt một thông điệp nào đó đến các nhân viên
- BGĐ muốn thử nghiệm trên diện rộng một ý tưởng mới, hay mô hình hoạt động mới

- BGĐ muốn truyền một thông điệp không nói bằng lời đến từng thành viên của đơn vị, qua đó mỗi người có thể tự hiểu được vai trò và nhiệm vụ của mình trong thời gian trước mắt, qua đó chủ động điều chỉnh hành vi của cá nhân một cách tích cực.

cong ty teambuilding ho chi minh

5. Doanh nghiệp có những thay đổi:

- Thay đổi về chiến lược kinh doanh, nhân sự,…
- Thay đổi đặc điểm nào đó không còn phù hợp với văn hóa công ty

- Kiểm nghiệm lại những triết lý lãnh đạo, cho dù là triết lý quản lý mới áp dụng hay là triết lý cũ đã tồn tại nhiều năm ở đơn vị, khi ứng dụng các hoạt động teambuilding đều có khả năng nhìn thấy được mức độ phù hợp của triết lý lãnh đạo có còn phát huy được trên thực tế hay là đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự chuyển biến trong tính cách của tập thể đơn vị

- Chuẩn bị kỹ hơn cho những thay đổi lớn trong cơ cấu tổ chức, đặc biệt là khi có những quyết định quan trọng liên quan đến nhận thức hoặc ảnh hưởng đến hành vi của từng cá nhân, dẫn đến việc có khả năng rõ ràng làm giảm năng suất lao động của đơn vị.

6. Doanh nghiệp có những hoạt động thường quý, thường niên:

- Sinh nhật, liên hoan tất niên, tân niên,…
- Ăn mừng sau khi có được một sự thành công mỹ mãn nào đó.

CÔNG TY TỔ CHỨC TEAMBUILDING - KHI NÀO NHÓM CẦN ĐẾN TEAMBUILDING?
- Khi nhóm mới thành lập
- Khi nhóm có thêm nhiều thành viên mới tới
- Khi có nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong nhóm
- Khi nhóm quá đông và mọi người không biết hết về nhau
- Khi có những buổi liên hoan, sinh nhật, họp mặ,...của nhóm.

Công ty tổ chức Teambuilding – Travel – Event  chuyên nghiệp trên khắp lãnh thổ Việt Nam!