Loading ...

Hiệu quả của Team building là gì?

Hiệu quả của Team building là gì?

Team building: Là một khóa học (thông thường được tổ chức ngoài trời) dựa trên các trò chơi khác nhau để cho học viên (những người tham gia) trải nghiệm các tình huống trước sau dựa trên các câu hỏi của giảng viên (Facilitator) để rút ra các bài học thực tiễn trong công việc, nhằm điều chỉnh thái độ và hành vi cá nhân trong khi làm việc chung với nhau cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức.

cong ty teambuilding tp hcm

Sau một chương trình teambuilding, người tham gia thường rút ra được những bài học giá trị là:

* Việc giao tiếp với nhau dễ dàng và hiệu quả hơn, nhất là đối với các nhân viên không cùng chung một bộ phận trong công ty, hoặc những người cùng chung bộ phận nhưng ít có dịp làm việc chung với nhau.

* Nhận biết tính cách của các thành viên khác trong đội, điểm mạnh và điểm yếu của từng người để cùng bổ sung và phối hợp với nhau làm việc tốt hơn.

* Khẳng định tầm quan trọng của làm việc nhóm/teamwork.

* Xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

* Thực tập trở thành “Team leader” thông qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, phân công công việc, bố trí, sắp xếp các thành viên và tài nguyên hợp lý để hướng đội đến việc đạt mục tiêu chung.

* Quản lý và sử dụng tốt tài nguyên của doanh nghiệp.

* Dựa trên sức mạnh tập thể để sáng tạo và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề.

* Khả năng dự báo, lập kế hoạch, đề phòng rủi ro, xử lý các tình huống bất ngờ…

* Tạo ra bầu không khí thư giãn, thoải mái, vừa vui vừa học để giảm stress trong công việc hàng ngày.

* Xây dựng được tinh thần đoàn kết, niềm tin lẫn nhau, tính cạnh tranh lành mạnh giữa các đội với nhau, nhận ra được “bức tranh toàn diện” và cùng hướng đến thành công chung của tập thể công ty.

* Phá vỡ bức tường ngăn cách giữa các thành viên trong công ty.

* Tạo ra niềm tự hào khi được làm việc tại công ty.

* Lên tinh thần cho những dự án mới.

* Trải nghiệm và xây dựng văn hóa công ty.

*  Ngoài ra tùy vào tính chất công việc và yêu cầu của ban lãnh đạo công ty, Liên Việt Team building có thể sẽ đưa vào các ý nghĩa khác dành riêng cho các bộ phận: quản lý, bán hàng, dự án, sản xuất…

Công ty tổ chức Teambuilding – Travel – Event  chuyên nghiệp trên khắp lãnh thổ Việt Nam!