Loading ...

Phần 01: Tìm hiểu sản phẩm của Liên Việt Teambuilding/ Công ty tổ chức teambuilding?

Phần 01: Tìm hiểu sản phẩm của Liên Việt Teambuilding/ Công ty tổ chức teambuilding?

Nhằm đáp ứng xu thế phát triển, nhu cầu nâng cao khả năng làm việc nhóm & giải quyết các vấn đề nhân sự của các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, tổ chức cá nhân và huấn luyện các kỹ năng sống cho các bạn học sinh- sinh viên như hiện nay. Liên Việt Teambuilding đã mở rộng và thực hiện  hầu hết các chương trình Teambuilding tại tất cả các điểm đến tổ chức teambuilding trải dài trên khắp lãnh thổ Việt Nam:

TEAMBUILDING TẠI MIỀN BẮC

TEAMBUILDING TẠI MIỀN TRUNG

TEAMBUILDING TẠI MIỀN NAM

viet nam teambuilding

Với các sản phẩm -  dịch vụ sau:

* Hoạt động dã ngoại

* Hoạt động trong phòng

* Hoạt động kéo dài nhiều ngày

* Vận động trường

Các sản phẩm được Liên Việt Teambuilding phân chia theo những nhu cầu như sau:

Nhóm 1: Xây dựng đội ngũ – team building

Sản phẩm: Xây dựng sự đoàn kết và nhận thức vị trí của từng thành viên trong cấu trúc của phòng/ đội/ nhóm làm việc.

Khi nào cần:

* Phòng/ ban/ tổ/ nhóm mới được thành lập

* Nhân viên trong phòng mới làm việc với nhau

* Dự án mới thành lập và thành viên của dự án đến từ nhiều phòng ban khác nhau trong công ty.

Mục tiêu muốn đạt được:

Các thành viên trong đơn vị mới này hiểu được lẫn nhau về tính cách, phương pháp làm việc, cách thức suy nghĩ và phản ứng trong công việc. Phá vỡ bức tường ngăn cách giữa các thành viên trong công ty. Tạo ra niềm tự hào khi được làm việc tại công ty. Khẳng định tầm quan trọng của làm việc nhóm/teamwork. Xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Lên tinh thần cho những dự án mới. Trải nghiệm và xây dựng văn hóa công ty.

Lợi ích của sản phẩm:

* Rút ngắn thời gian làm quen

* Tạo sự thân thiết ngay từ đầu.

* Tạo môi trường bộc lộ những ưu điểm và cả những điểm nhạy cảm của các thành viên giúp cho quá trình hoàn thiện hiệu quả làm việc nhanh và chắc chắn.

Sản phẩm: Tìm hiểu sức mạnh của từng cá nhân và thông cảm nhường nhịn lẫn nhau

Khi nào cần:

* Trong đơn vị có sự mất đoàn kết ở mức độ nhẹ, xảy ra do nguyên nhân hiểm khích cá nhân

* Các cá nhân không chịu được những thói quen của nhau và không nhường nhịn nhau.

* Nhiều người quá coi trọng sự riêng tư và không chấp nhận thỏa hiệp trong môi trường tập thể

Mục tiêu muốn đạt được: các cá nhân nhìn ra được những khía cạnh khác của các bạn mình và nhận ra nguồn gốc của từng hành động của chính mình và của những người chung quanh. Từ đó tự chỉnh sửa lại mình và cũng thông cảm với người khác. . Xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển

Lợi ích của sản phẩm:

* Tạo môi trường giúp mỗi cá nhân bộ lộ được các tài lẻ và tính cách của mình khác với những gì thường thấy trong văn phòng.

* Tạo môi trường khác lạ với văn phòng làm việc giúp phá vỡ bức tường ngăn cách giữa các thành viên và mỗi cá nhân hòa đồng trong trò chơi, từ đó có những kỷ niệm vui để gần gũi nhau hơn trong đời sống văn phòng

* Tạo môi trường giúp cán bộ quản lý có thể nói chuyện một cách cởi mở những điều khó nói mà trong môi trường làm việc không thể hoặc rất khó truyền đạt.

* Xây dựng một tập thể khỏe mạnh, công ty phát triển bền vững Xây dựng nhóm năng động, sáng tạo & linh hoạt trong giải quyết vấn đề Luôn hướng đến mục tiêu và lợi ích của công ty.

* Mỗi người tham gia đều có thể nhận ra chính mình trong cách nhìn của người khác.

* Mỗi người tham gia đều có thể nhận ra được con người khác của các bạn đồng nghiệp đang cùng làm với mình.

Sản phẩm: Xây dựng sự tự hào là thành viên của một công ty lớn và nhận thức ảnh hưởng tương tác của các thành viên khác đến hoạt động của mình cho dù ở xa hay gần, làm cùng vị trí hay không.

Khi nào cần:

* Công ty có tầm hoạt động trải dài trên nhiều địa phương hay nhiều quốc gia.

* Chịu sự tác động lẫn nhau thông qua công việc hàng ngày

* Các thành viên thường xuyên phải hoạt động riêng lẻ, mặc dù biết rõ mình đang có những đồng nghiệp cùng làm ở các địa phương khác nhưng chưa hoặc hiếm khi gặp mặt.

Mục tiêu muốn đạt được:

* Mỗi thành viên tự nhận thức được sự lớn mạnh của công ty.

* Mỗi thành viên tự nhận thức được vai trò của mình trong hoạt động chung.

* Tạo sự liên kết, gắn bó và chia sẻ giữa các đồng nghiệp.

* Xây dựng văn hóa công ty trên diện rộng của toàn hệ thống

Lợi ích của sản phẩm:

* Tạo môi trường cho các thành viên ở xa gặp nhau và giao lưu tình cảm

* Tạo môi trường thân thiện trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kinh nghiệm, bức xúc…

* Tạo nên sự thông cảm lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau sau khi trở về địa bàn công tác của từng người.

* Xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Lên tinh thần cho những dự án mới. Trải nghiệm và xây dựng văn hóa công ty.

* Tạo nên một mạng lưới trao đổi thông tin toàn hệ thống một cách không chính thức, tự nguyện và hiệu quả (bên cạnh hệ thống thông tin chính thức của công ty)

viet nam teambuilding - team building

Nhóm 2: Truyền đạt thông điệp quản lý

Sản phẩm: Truyền đạt một thông điệp mới của lãnh đạo công ty hoặc lãnh đạo một phòng lớn trong công ty.

Khi nào cần:

* Thay đổi chiến lược cần có sự quyết tâm thực hiện của toàn bộ nhân viên.

* Thay đổi một đặc điểm không còn phù hợp của văn hóa công ty.

* Nhấn mạnh một đặc điểm phải có nhưng chưa được quan tâm hoặc chưa được áp dụng trong văn hóa công ty.

* Trong nhiều tình huống, sự thiếu gắn kết trong đội nhóm xuất phát từ sự thiếu thông tin ( và do đó dẫn đến những nhầm lẫn) do các cá nhân không có cơ hội và sự tin cậy cần thiết để cởi mở và trao đổi thông tin.

* Nhấn mạnh một quyết định chiến lược nhưng chưa được quan tâm đúng mức trong toàn công ty hoặc trong đa số nhân viên.

Mục tiêu muốn đạt được:

* Từng nhân viên nhận thức được nguyên nhân của quyết định của lãnh đạo.

* Từng tập thể nhỏ (phòng, ban, tổ…) nhận thức được ảnh hưởng của thông điệp/ quyết định này đến hoạt động của đơn vị mình.

* Mỗi cá nhân nhận thức được tầm quan trọng của thông điệp và ứng dụng hoặc tự điều chỉnh mình phù hợp với thông điệp đó

Lợi ích của sản phẩm:

* Tạo môi trường mô phỏng được nguyên nhân dẫn đến việc truyền thông điệp một cách sáng tạo, giúp mọi người nhận biết được nguyên nhân, các tác hại nếu không làm theo thông điệp và những lợi ích khi thực hiện thông điệp.

* Tạo môi trường giúp cho nhân viên có thể tự mình khám phá và tự bản thân đi đến việc ra quyết định tương tự, qua đó thông cảm sâu sắc với ban quản lý và tự giác thực hiện.

* Tạo ra một môi trường thoải mái cho nhận xét, đánh giá áp dụng trong không gian mô phỏng để thấy rõ được hiệu quả của thông điệp/ quyết định của lãnh đạo.

* Tiếp nhận một cách chủ động, vui vẻ và thông cảm.

* Truyền một thông điệp quan trọng của công ty đến cho từng nhóm nhân viên và từng cá nhân - Xây dựng hình ảnh chung về tính cách của một nhóm hoặc một phòng ban, thậm chí là của một công ty. - Thay đổi trạng thái tâm lý của tập thể Nhận diện teambuilding “Yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của loại hình Team building là khả năng phối kết hợp từng cá nhân riêng lẻ thành một tập thể gắn kết, có khả năng phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của từng cá nhân” Theo cách hiểu phổ biến, Teambuilding là một tổng hợp các cách thức hướng đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ nói chung, nhằm giải quyết những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của nhóm – tổ chức.

* Tạo môi trường có nhiều hoạt động phát sinh giúp cho các hoạt động thuyết phục về sau được dễ dàng và thân thiện hơn.

Nhóm 3: Thu nhận phản hồi

Sản phẩm: Thu nhận ý kiến phản hồi của nhân viên về một chính sách hoặc môi trường làm việc

Khi nào cần: ban quản lý muốn có ý kiến khách quan của nhân viên và của các phòng ban trong công ty về một chính sách hoặc môi trường làm việc trên cơ sở phân tích và đánh giá các ảnh hưởng một cách tự giác và thoải mái

Mục tiêu muốn đạt được:

* Từng cá nhân và từng phòng ban thảo luận một cách tự do và có cơ sở về những tồn tại hiện nay trong môi trường làm việc.

* Ban lãnh đạo cũng tham gia một cách bình đẳng.

* Các đóng góp được đưa ra trên cơ sở nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và thử nghiệm trên mô hình được mô phỏng một cách sáng tạo.

Lợi ích của sản phẩm:

* Thông tin phản hồi được thu nhận một cách đầy đủ trong suốt quá trình tham gia hoạt động.

* Những thông điệp của nhân viên không chỉ được truyền đạt bằng lời mà còn được truyền đạt một cách sáng tạo và chủ động thông qua cách thức giải quyết vấn để của trò chơi.

* Ở khía cạnh tổ chức, lãnh đạo:Thông qua các biểu hiện mới mẻ của cá nhân, tập thể và người quản trị có khả năng nhận biết thêm, khám phá các đặc điểm tính cách phong phú, năng lực, sở trường của từng cá nhân, từng nhóm. Nhận biết và quản lý tốt các tài nguyên của đội nhóm. Tạo ra các hình thức mới, tăng cường và nâng cấp các mối quan hệ trong tập thể.

* Phương pháp mô phỏng thực tế sẽ giúp cho mọi thành viên nhìn nhận được vấn đề một cách tổng quát và thử nghiệm một cách tự do những ý tưởng sáng tạo trong quá trình phản hồi thông tin của mình đến ban quản lý.

Nhóm 4: Thử nghiệm ý tưởng mới trong mô hình trước khi áp dụng vào thực tế

Sản phẩm: Thử nghiệm trên diện rộng một ý tưởng mới/ mô hình hoạt động mới nhắm đánh giá các khả năng có thể xảy ra trên thực tế và có cơ sở điều chỉnh trước khi tung ra áp dụng

Khi nào cần: ban quản lý muốn thử nghiệm trên diện rộng một ý tưởng mới/ mô hình hoạt động mới nhắm đánh giá các khả năng có thể xảy ra trên thực tế và có cơ sở điều chỉnh trước khi tung ra áp dụng

Mục tiêu muốn đạt được:

* Từng cá nhân và từng phòng ban thảo luận một cách tự do và có cơ sở về ý tưởng mới dự kiến đưa vào áp dụng.

* Ban lãnh đạo được chấp vấn về những ý tưởng mới này.

* Các đóng góp được đưa ra trên cơ sở nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và trao đổi bình đẳng

Lợi ích của sản phẩm:

* Mô hình hóa trong trò chơi sẽ giúp cho mọi người, cả người quản lý lẫn nhân viên lẫn người dẫn dắt mô hình kinh doanh/mô hình quản lý mới có thể hình dung những diễn biến trên thực tế nếu được áp dụng.

* Mỗi người tham gia trò chơi đều đang đóng góp một cách sinh động nhất vào việc phản ánh những khả năng có thể xảy ra và mô tả lại các phản ứng có thể có của chính những người sẽ tham gia vào tiến trình hoạt động của mô hình hay ý tưởng mới đó.

* Nhận thức được sức mạnh của tập thể, cá nhân hướng tới dung hòa lợi ích và cái tôi cá nhân hướng tới mục tiêu chung của nhóm, tập thể. Cá nhân có khả năng lên kế hoạch, thuyết phục, tổ chức tập thể

* Giảm thiểu các rủi ro khi áp dụng vào thực tế vì có thể nhận thức được trước các diễn biến và chuẩn bị trước được các phương án dự phòng

Nhóm 5: Vui chơi một cách chủ động và có ích cho sức khỏe

Sản phẩm: Vui chơi kết hợp thông điệp rèn luyện sức khỏe là cần thiết cho cuộc sống

Khi nào cần: Liên Việt Teambuilding nhận thấy rằng loại hình teambuilding vui chơi giải trí này thường được những khách hàng muốn tạo ra một sân chơi bổ ích giúp các nhân viên của họ giảm căng thẳng, mệt mỏi, kích thích tinh thần làm việc và giúp mọi người gần gũi, thân thiết, cởi mở hơn trong quan hệ và cùng nhau hỗ trợ để đạt được những mục tiêu xa hơn của công ty. Đây là sản phẩm được các công ty nhỏ, các phòng ban hay nhóm bạn chọn lựa để tạo ra một sân chơi bổ ích sau những ngày làm việc căng thẳng.

Kết hợp với Meeting hàng quý, hàng năm của trưởng các bộ phận, phòng ban như sự chăm sóc của ban lãnh đạo đối với những hạt nhân của công ty.

team building giá rẻ

Mục tiêu muốn đạt được:

* Nghỉ ngơi thư giãn.

* Đưa con người tiếp xúc với thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

* Phát huy thể chất và động viên tinh thần của toàn thể nhân viên qua các trò chơi vận động.

* Tạo không khí hòa đồng và thân thiện trong toàn thể công ty, đặc biệt giữa ban lãnh đạo và nhân viên.

Lợi ích của sản phẩm:

* Phục hồi sức khỏe để tái tạo sức lao động, tạo nguồn lực mới trong công ty

* Tạo không khí chan hòa và xích lại gần hơn giữa các thành viên trong công ty.

* Giảm stress, khỏe khoắn. Làm quen, cởi mở, hòa đồng, thân thiện, gắn bó. Thử thách rèn luyện ý chí, bản lĩnh. Thông qua những tình huống đặc biệt, trong những trạng thái tinh thần thoải mái, cá nhân nhận biết, khám phá những nét mới mẻ của bản thân. Vượt qua các rào cản tâm lý, định kiến văn hóa, sức ỳ thường ngày, cá nhân nhập vai vào nhiệm vụ, trò chơi, đạt những đột phá trong hoạt động, hướng tới đạt được những điều không thể trong thường ngày của mỗi người. • 

* Cá nhân tự trãi nghiệm và tin tưởng vào đồng đội.Có cảm giác an toàn, được tập thể tôn trọng và tự hào được cống hiến cho tập thể. •       

* Cá nhân học hỏi được nhiều phương pháp làm việc mới, nhiều kỹ năng mềm, nhiều kiến thức mới về văn hóa, xã hội, kinh tế, lịch sử, chính trị…

Công ty tổ chức Teambuilding – Travel – Event  chuyên nghiệp trên khắp lãnh thổ Việt Nam!