Loading ...

Ông. NGUYỄN HẢI

Ông. NGUYỄN HẢI

GĐ BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

KINH NGHIỆM CÔNG VIỆC

- 2006: Trưởng nhóm đào tạo kỹ năng sống “Đội Nhóm Việt”

- 2009: Trưởng phòng đào tạo, huấn luyện Team building tại Cty CP DL Đội Nhóm Việt

+ Giám đốc bộ phận: Thiết kế chương trình đào tạo Teambuilding và Game tools tại Cty CP DL Đội Nhóm Việt.

+ Trainer & Mc các chương trình Đào tạo Team building, Event, Gala.

- 2012: Phó Giám Đốc Cty CP Việt Nam Teambuilding

- 2014: Giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm Cty Tnhh Liên Việt Teambuilding

Thiết kế chương trình đào tạo Teambuilding, Trainer & Mc các chương trình Đào tạo Team building, Event, Gala.

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI

- Giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm Cty Tnhh Liên Việt Teambuilding

- Viết kịch bản & Trainer cho các chương trình đào tạo, huấn luyện Team building cho các doanh nghiệp và các chương trình đào tạo kỹ năng sống cho các trường Đại Học, THPT, THCS,...

- MC Teambuilding, Gala Dinner, Company’s event,……..

- Giảng viên các khóa đào tạo Kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm cho các doanh nghiệp,...

- Chuyên gia huấn luyện Team building Công Ty Tnhh Liên Việt Teambuilding.

Liên hệ