Loading ...

BÀ. NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN

BÀ. NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRONG THỜI GIAN LÀM VIỆC

Công việc chủ yếu là Kế toán trưởng và kế toán nội bộ như: tính lương văn phòng, thủ quỹ, theo dõi Công Nợ khách hàng, theo dõi vật tư các hạng mục Công trình, giao dịch Ngân hàng, giao dịch Cơ quan thuế, kê khai thuế, hỗ trợ kế toán trưởng làm báo cáo tài chính (tính làm lương công nhân cho từng công trình, làm thuế TNCN, cân đối đầu vào đầu ra, viết hóa đơn giá trị gia tăng, lập sổ sách kế toán, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, lập báo cáo tài chính…

KỸ NĂNG

  • Sử dụng phần mềm trong công việc như: Word, Excel, phần mềm kế toán (phần mềm kế toán FAST, MISA), phần mềm HTKK, phần mềm đăng ký thuế thu nhập cá nhân.
  • Lập các chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán hàng, bảng lương, bảng thanh toán lương, phiếu kế toán…
  • Kê khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo báo thuế TNDN tạm tính, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Phân tích các báo cáo giúp kế toán trưởng và lãnh đạo công ty đưa ra những phương án quyết định trong kinh doanh.
  • Sắp xếp sổ sách chứng từ khoa học và thuận tiện cho công tác kế toán.
  • Làm việc với các đơn vị bên ngoài Công ty như BHXH, cơ quan thuế, đối tác của doanh nghiệp…

KỸ NĂNG MỀM

  • Giao tiếp, tạo mối quan hệ mở rộng với mọi người.
  • Làm việc theo nhóm.
  • Tham gia hoạt động ngoại khóa.
Liên hệ